HOME   VERANDERING     WERK   PRODUCTEN   ERWIN LENTZE   CONTACT

 

                            WHAT MAKES A MAN TICK

 

       Mensen of organisaties veranderen alleen wezenlijk als er een helder en onveranderlijk gevoel is over wie je

       bent als individu, als groep. Als je weet  waar je naartoe wil. Als je weet wat je belangrijk vindt.

       Lentze Training, Coaching en Advies is gespecialiseerd in de begeleiding van groepen en individuele

       medewerkers en geeft van daaruit adviezen over de organisatie.

       Lentze Training Coaching en Advies werkt zowel in de profit als de non profit sector.

       Beweging en verandering in organisaties beginnen bij de vraag waardoor mensen gemotiveerd worden. Dit

       vraagt om vakkundig luisteren. Verandering begint bij het stellen van de vraag. Voordat een antwoord wordt

       gevonden.

       Drs. Erwin Lentze heeft zich na onderwijservaring op diverse niveaus en in verschillende functies gericht op de

       leervraag: niet of iets leerbaar is, maar of iemand gemotiveerd kan worden om te leren. Als trainer coach werkt

       hij met een balans tussen de meetlat van de organisatie en de drie kernwaarden van de mens om te werken en

       te leren

       Daarnaast is hij voor organisaties een goede gesprekspartner als het gaat om mee te denken over integraal

       management. Vanuit onderwijskundig denken is hij in staat competenties te beschrijven vanuit de meetlat van

       de organisatie. Naast herkenbare oplossingen is zijn sterke kant de onorthodoxe oplossingen zoeken die leiden

       tot vernieuwing van binnenuit.

 

Ontwerp: Studio Roszkowska